Dostawa kruszyw drogowych i budowlanych w miejscowości Czarna